PRZEMĘCZENIE

Przemęczenie/zmęczenie jest sygnałem, że mechanizmy regulacyjne organizmu działają prawidłowo. Stan zmęczenia ma trzy wymiary:

  1. Fizjologiczny – odwodnienie, niedotlenienie.
  2. Psychiczny – pobudzenie nerwowe, znużenie.
  3. Społeczny – który przynosi konsekwencje dla funkcjonowania wśród innych.